Producten

Kredietverzekeringen

Kröller Capital heeft sterke samenwerkingsverbanden met alle vooraanstaande kredietverzekeraars in Nederland. Deze samenwerking stelt ons in staat om voor elke klant de juiste oplossing te vinden op het gebied van kredietverzekeringen. Uiteraard geldt hierbij ook dat wij werken vanuit het debiteuren beheer van de klant. Hierdoor is het mogelijk om maatwerk te leveren en verder te kijken dan de kredietverzekering als product, maar echt in te spelen op de wensen.

Financieringen

Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften op het gebied van financiering. Kröller Capital is de aangewezen partij u hierbij te ondersteunen en de juiste partners te vinden. Financieringen zijn in het leven geroepen om bedrijven hun cashflow te optimaliseren en hun liquiditeit te versterken. Deze financieringen kunnen helpen bij het minimaliseren van betalingsrisico’s en het verbeteren van de financiële positie van een bedrijf. Enkele voorbeelden van financieringen die vaak worden gebruikt in debiteurenbeheer zijn factoring, en op activa gebaseerde leningen.

Credit Management & KYC

In de huidige markt zien we dat regelgeving steeds strenger wordt op het gebied van (inter)nationaal zakendoen. Kröller Capital kan u niet alleen adviseren op het gebied van debiteuren beheer, maar geeft u ook de juiste middelen om te beoordelen met wie u zakendoet. Hierdoor wordt u niet achteraf verrast. Juist nu de ketenverantwoordelijkheid steeds belangrijker wordt.
Credit Management verwijst naar het proces van het beheren van de kredietwaardigheid van klanten en het beheren van de debiteurenportefeuille van een bedrijf. Het omvat het beoordelen van de kredietwaardigheid van potentiële klanten, het vaststellen van kredietlimieten, het bewaken van betalingstermijnen en het innen van openstaande facturen. Het doel van Kröller Capital is om bedrijven hierin te ondersteunen door middel van een scan. Wij hebben ervaren Credit Managers die kunnen helpen de cashflow van een bedrijf te optimaliseren door ervoor te zorgen dat klanten tijdig betalen en het risico op wanbetaling te minimaliseren.

Human Capital

Een gezonde organisatie en reputatie op de arbeidsmarkt.

Verzuimbeheer, kort-cyclische contracten, individuele behoeftes en complexe wetgeving hebben impact op de werkdruk van uw organisatie. Met onze casemanagers en technologieën heeft u toegang tot actuele kennis en wordt zowel de gezondheid als de financiële consequenties van verzuim, met betrekking tot het personeel, beschermd. Kortom: wij dragen zorg dat uw HR efficiënter wordt en dat u grip krijgt op verzuim(kosten).

Corporate Risk

Met zekerheid en flexibiliteit kunnen ondernemen.

Uw assets, klanten, producten, management, personeel, IT of leveranciers kunnen onbedoeld resulteren in (onvoorziene) claims gericht op uw organisatie, personeel of uzelf. Met maatregelen, contractbeheer en verzekeringen zorgen wij dat u voorbereid bent en dempen wij de (financiële) impact bij claims. Wij zorgen voor het beheer van uw verzekeringsportefeuille en sturen bij in veranderingen in de bedrijfssituatie of transacties. Bij claims nemen wij deze u uit handen zodat u kan blijven ondernemen.

Meer vragen over Kröller Boom? Stuur een mail naar info@krollercapital.nl en wij brengen je in contact.