Wij kunnen elke organisatie helpen om:

  • De polisvoorwaarden aan te sluiten op de huidige bedrijfsvoering

  • Hulp bij het verkrijgen van de juiste limieten

  • Een kredietverzekering te krijgen die past bij het type business

  • Inzicht te krijgen in kredietrisico’s

  • Grip te krijgen op (internationaal) debiteurenbeheer en de liquiditeit

  • Een gezonde betaalrelatie met klanten op te bouwen

  • Betere voorwaarden aan uw klanten te bieden zonder extra risico te lopen

  • Door risicobeheer betere financieringsvoorwaarden te krijgen

De liquiditeit te beschermen en versterken.

Onze dienstverlening is gericht op ondersteuning. Wij helpen bij het verbeteren van de grip op uw debiteurenbeheer en het optimaliseren van de liquiditeit. Wij streven ernaar om een solide basis te ontwikkelen voor het beheer van uw kredietrisico’s, waardoor u volledig inzicht en controle heeft over de risico’s die spelen. Dit is ook gunstig voor uw klanten. Doordat we de betalingsrisico’s minimaliseren kunt u uw klanten betere betalingsvoorwaarden bieden, zonder dat er te veel geld geleend hoeft te worden om te investeren voor groei.

Onze scherpe analyses helpen om de daadwerkelijke kredietrisico’s inzichtelijk te maken en te bemiddelen in kredietverzekeringen die precies passen bij de specifieke behoeften van de organisatie. Daarnaast zijn er innovatieve financiële instrumenten beschikbaar, zoals factoring, leasing en asset-based lending, die kunnen helpen om de cashflow te versterken.

Toegang tot krediet te verkrijgen.

Ongeveer 12 procent van de middelgrote ondernemingen in Nederland ondervindt moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering, wat het hoogste percentage is na Griekenland in de eurozone. Bovendien is het afwijzingspercentage van leningaanvragen in Nederland zelfs hoger dan in Griekenland. Dit wordt verder versterkt door de beperkte keuze in de bankensector en de hoge rentetarieven. Het merendeel van de bankleningen aan het MKB (bijna 90 procent) wordt verstrekt door slechts drie grote banken.

Wij helpen bedrijven met het verbeteren van hun kredietwaardigheid door hun financiële gezondheid te verbeteren en hun relatie met financiële instellingen te versterken. Dit doen we bijvoorbeeld door het minimaliseren van de risico’s; intern en binnen de keten. Hierdoor verlagen we indirect de risico’s voor de banken en maken we financiering toegankelijk terwijl we de financieringsvraag verlagen. Onze rapportages en bemiddeling helpen bij het verkrijgen van deze financieringen.

Betere voorwaarden te krijgen bij verzekeraars en financiers.

Kredietverzekeringen en andere financiële oplossingen die bescherming bieden zijn vaak complex en moeten afgestemd worden op de business. Daarnaast hebben verzekeraars en verzekerden een tegenstrijdig belang: de verzekeraar wil maximale premie voor een minimale dekking terwijl de verzekerde het tegenovergestelde wil; een minimale premie voor de maximale dekking. Dit probleem wordt versterkt door de consolidatie in de verzekeringsmarkt en de complexiteit van het debiteurenbeheer.

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar zijn wij op geen enkele manier gebonden aan één of meerdere verzekeraars en daarom kunnen we objectief en onafhankelijk advies geven. Onze reputatie opent deuren bij verzekeraars en financiers, wat voor u voordelig is. Onze bemiddeling met verzekeraars en financiers namens uw organisatie resulteert in maatwerk met betere voorwaarden en tegen scherpere tarieven, die passen bij de ambities en risicoacceptatie van uw organisatie.

Geïnteresseerd in onze aanpak?
Neem contact op met ons.

Hij bespreekt graag hoe we u kunnen helpen bij het stroomlijnen van krediet- en debiteurenprocessen en het minimaliseren van kredietrisico’s.