Debiteuren die te laat betalen kunnen een probleem veroorzaken voor de liquiditeit. Dit beperkt de ondernemersvrijheid, er is minder werkkapitaal beschikbaar om te ondernemen en het kost veel geld én tijd om onbetaalde facturen te incasseren.

Kredietverzekeringen en andere financiële oplossingen zouden hier bescherming voor moeten bieden maar deze zijn vaak niet op maat en bieden daardoor niet de optimale bescherming. Kredietrisico’s zijn voor ieder bedrijf anders. Ieder bedrijf heeft namelijk zijn eigen unieke combinatie van bedrijfscultuur, product en afnemers-markt, wat om maatwerk vraagt.

Onze visie is dat alleen één geïntegreerde aanpak van kredietrisico’s een oplossing biedt, waarbij er wordt gekeken naar het stroomlijnen van alle interne processen voor het verminderen van risico’s. Hiervoor zijn scherpe analyses en risicobeoordelingen nodig met kennis van creditmanagement, sales, operations en finance.

Wanneer de feitelijke- van de fictieve kredietrisico’s in kaart gebracht zijn kunnen preventieve maatregelen worden genomen die de cashflow versterken, het debiteurenbeheer efficiënter maken en die mogelijk een andere kijk geven op de verzekeringsbehoefte. Kredietverzekeringen en factoring kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de bescherming van de financiële positie, maar alleen wanneer deze passen bij uw daadwerkelijke risico’s en bij uw financiële ruimte.

Verzekeraars en verzekerden hebben een tegenstrijdig belang. De verzekeraar wil maximale premie voor een minimale dekking terwijl de verzekerde het tegenovergestelde wil; een minimale premie betalen en een maximale dekking krijgen. Tegelijkertijd is een verzekeraar erbij gebaat om standaard pakketten af te leveren.

Een onafhankelijke verzekeringsmakelaar kan helpen maatwerk ‘af te dwingen’ bij de verzekeraar. Zij weten de juiste ingangen. Zij spreken de taal van de verzekeraar. En door hun rapportages en analyses realiseren zij betere voorwaarden, tegen scherpere tarieven die passen bij de ambities en risicoacceptatie van de organisatie. Zo verdient in bijna alle gevallen de verzekeringsmakelaar zichzelf dubbel en dwars terug.

Bij Kröller Capital bieden we op maat gemaakte oplossingen die passen bij uw bedrijf en uw financiële positie versterken, inclusief de bemiddeling voor kredietverzekeringen. Ons team helpt u graag bij het vinden van de beste oplossingen voor uw kredietrisico’s.

Deel artikel:
Op de hoogte blijven van onze artikelen?

Geïnteresseerd in onze aanpak?
Neem contact op met ons.

Hij bespreekt graag hoe we u kunnen helpen bij het stroomlijnen van krediet- en debiteurenprocessen en het minimaliseren van kredietrisico’s.