Veel mkb-ondernemers hebben moeite om financieel overeind te blijven als gevolg van de coronamaatregelen. Ze ervaren problemen bij het terugbetalen van coronaschulden, wat leidt tot uitstel van aflossingen, het aangaan van nieuwe leningen en het later betalen van leveranciers. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mkb-ondernemers die coronanoodsteun hebben aangevraagd, het terugbetalen ervan als een enorme uitdaging ziet. Bijna de helft van hen neemt nieuwe schulden aan om oude leningen af te lossen. Voor zover niets nieuws.

Wat hier wel interessant is, is het feit dat mkb-ondernemers steeds minder vaak aankloppen bij traditionele banken, omdat ze daar vaak geen financiering krijgen. Hierdoor zijn ze aangewezen op alternatieve en duurdere financiers, zoals factormaatschappijen, die momenteel al 27% van alle mkb-kredieten tot €1 miljoen verstrekken. Dit brengt extra kosten met zich mee voor ondernemers die het al moeilijk hebben.

Er is een groeiende trend waarbij ondernemers op zoek gaan naar alternatieve vormen van kapitaal, zoals factoring en flitskredieten. Ondernemers proberen gaten in hun financiën te dichten door bijvoorbeeld flitskredieten met hoge rentes af te sluiten, huurachterstanden te laten oplopen en leveranciers later te betalen. Daarnaast hebben ondernemers extra kapitaal nodig om te investeren in groei, bovenop het betalen van (stijgende) lonen en voorraden. Vooral kapitaalintensieve bedrijven hebben hier moeite mee, omdat ze al veel hebben geïnvesteerd maar de omzet nog moeten genereren. Dit leidt tot problemen met werkkapitaal.

Betalingsachterstanden bij mkb-bedrijven kunnen verschillende effecten hebben op de gehele economie:

  1. Ketenverstoring: Als een mkb-bedrijf zijn leveranciers niet op tijd kan betalen vanwege betalingsachterstanden, kan dit leiden tot verstoringen in de toeleveringsketen. Leveranciers kunnen op hun beurt problemen ondervinden bij het betalen van hun eigen leveranciers, Wat op zijn beurt weer als gevolg heeft dat er vertragingen in de productie ontstaan en uiteindelijk verminderde beschikbaarheid is van goederen en diensten.
  2. Faillissementen: Als betalingsachterstanden aanhouden en mkb-bedrijven niet in staat zijn om hun financiële verplichtingen na te komen, kan dit resulteren in faillissementen. Faillissementen hebben niet alleen gevolgen voor het betreffende bedrijf, maar ook voor de werknemers die hun baan verliezen. Dit kan leiden tot een stijging van het werkloosheidscijfer en een afname van consumentenbestedingen, wat op zijn beurt weer een negatieve invloed heeft op andere bedrijven in de economie.
  3. Vermindering van investeringen en groei: Betalingsachterstanden kunnen leiden tot financiële druk en liquiditeitsproblemen voor mkb-bedrijven. Hierdoor kan hun vermogen om te investeren in nieuwe projecten, uitbreiding of innovatie worden beperkt. Minder investeringen betekenen vaak ook minder groei, wat de algehele economische activiteit kan vertragen.
  4. Risicoaversie bij kredietverstrekkers: Als gevolg van betalingsachterstanden kunnen kredietverstrekkers, zoals banken, terughoudender worden in het verstrekken van leningen aan mkb-bedrijven. Ze kunnen hun risicobeoordeling aanscherpen en strengere criteria hanteren bij het beoordelen van lening aanvragen. Dit kan het voor mkb-bedrijven moeilijker maken om toegang te krijgen tot financiering, wat de groeimogelijkheden beperkt.
  5. Macro-economische impact: Als een groot aantal mkb-bedrijven te maken krijgt met betalingsachterstanden en financiële problemen, kan dit een bredere impact hebben op de economie als geheel. Het mkb speelt een cruciale rol in veel economieën, waaronder voor het creëren van werkgelegenheid en hun bijdragen aan de economische groei. Een verzwakking van het mkb kan dus leiden tot een vertraging van de economische groei en het herstel van een land.

Kortom, betalingsachterstanden bij mkb-bedrijven kunnen leiden tot verstoringen in de toeleveringsketen, faillissementen, verminderde investeringen en groei, risicoaversie bij kredietverstrekkers en zelfs bredere macro-economische gevolgen. Het is daarom belangrijk om de financiële gezondheid van mkb-bedrijven te ondersteunen en te waarborgen om negatieve effecten op de gehele keten uit te sluiten.

Deel artikel:
Op de hoogte blijven van onze artikelen?

Geïnteresseerd in onze aanpak?
Neem contact op met ons.

Hij bespreekt graag hoe we u kunnen helpen bij het stroomlijnen van krediet- en debiteurenprocessen en het minimaliseren van kredietrisico’s.