Titel 1

De belangrijkste redenen voor deze ontwikkelingen zijn de stijgende bouwkosten, verstoringen in de toeleveringsketen van bouwmaterialen, discussies tussen bouwbedrijven en opdrachtgevers, en een tekort aan geschikt personeel.
De bouwkosten zijn sterk gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, evenals de prijzen van brandstof en energie. Hoewel er enige normalisering lijkt te zijn aan het begin van 2023, zullen de prijzen van bouwmaterialen waarschijnlijk nooit meer het niveau van vóór COVID-19 bereiken. De verstoringen in de toeleveringsketen van bouwmaterialen zijn veroorzaakt door lockdowns en de oorlog in Oekraïne, waardoor producten zoals staal, aluminium en hout in grote hoeveelheden zijn stilgevallen. Dit leidt tot vertragingen en opstoppingen in het bouwproces.

Titel 2

De discussies tussen bouwbedrijven en opdrachtgevers zijn intenser geworden vanwege vertragingen, personeelstekorten en sterke prijsschommelingen.
Het dekken van prijsrisico’s met vooraf vaste prijzen en prijsindexaties is niet langer effectief vanwege toeleveranciers die hun toezeggingen niet nakomen en explosieve prijsstijgingen van materialen zoals hout, staal en cement.

Toekomst

Ondanks deze uitdagingen wordt op de langere termijn een positief beeld verwacht voor alle deelsectoren van de bouw. De verduurzamingsopgave en de energietransitie zorgen voor bouwkundige aanpassingen en renovatiewerk. Daarnaast streeft de Europese Unie naar klimaatneutraliteit tegen 2050, wat de bouwsector ten goede zal komen. In Nederland is er ook een ambitieus doel om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen vanaf 2024.

Uit de markt